Lone Poulsen
Statsautoriseret translatør
Cand.ling.merc.
Medlem af Translatørforeningen
   
  Forside
  Oversættelse
Hvorfor ...
 
  CLM
  Få et tilbud
  Adresse
   
   
   
 
 
 
 
Hvorfor vælge en statsautoriseret translatør
 
Hvad er en statsautoriseret translatør
En translatør har – efter 5-6 års studier – opnået en kandidatgrad (cand.ling.merc. - som forkortes CLM - eller cand.interpret.) fra en af landets handelshøjskoler og er beskikket af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Statsautoriserede translatører – eller blot translatører – har eneret til at benytte denne titel, bekræfte oversættelser samt bruge translatørstemplet med kronen i midten.
Translatører er underlagt loven om translatører og tolke. Heraf følger bl.a., at translatører har tavshedspligt, og at de "skal udføre de dem betroede erhverv med omhu og nøjagtighed."
Bekræftede oversættelser
Bekræftede oversættelser bruges bl.a. ved retssager, ved giftermål i udlandet, ved ansøgning om optagelse på udenlandske uddannelsesinstitutioner og i anden officiel sammenhæng.
Translatøren bekræfter en oversættelse med sit stempel, sin underskrift samt en påtegning, hvori det garanteres, at oversættelsen er fuldstændig og nøjagtig.
Afhængig af kravene hos den myndighed, der senere skal bruge oversættelsen, vil en bekræftet oversættelse ofte skulle legaliseres. En legalisering er en bekræftelse af translatørens eller en anden myndigheds underskrift. Med dette formål sendes den bekræftede oversættelse typisk til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Udenrigsministeret samt det pågældende lands ambassade – i nævnte rækkefølge. Du kan altid spørge translatøren til råds om bekræftelse og legalisering.